Анкета

1. В каква степен Ви харесва сайта?:

2. Беше ли Ви полезна информацията в него?:

3. Какво смятате, че трябва да се подобри?:

Изпрати

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

Проект ИКАРУС има за основна цел да подпомогне и стимулира трудовата мобилност сред заетите в секторите на кулинарията и ресторантьорския бизнес на територията на българо-румънския трансграничен регион.
За да постигнем тази цел в рамките на проекта бяха разработени редица инструменти и услуги в подкрепа на работещите и търсещите работа в сферата на туризма от двете страни на границата в България и Румъния.

Проектът беше реализиран в продължение на 24 месеца в периода април 2017 - април 2019 г. в рамките на програма Interreg V-A Румъния-България. Партньори в инициативата са Сдружение „Добружданско Аграрно и Бизнес Училище“ (ДАБУ) - Добрич, България (водеща организация) и Сдружение "Изберете Своята Професия" (ATP) - Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. С постигнатите резултати от изпълнението на проекта, достъпните ресурси и продукти, както и с реализираните инициативи за активиране на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния-България можете да се запознаете тук. Този проект е за:

Търсещите работа в сферата на ресторантьор- ството и кулинарията от двете страни на границата и особено младите хора

Заетите в кулинарния и ресторантьор- ския бизнес в трансграничния регион

Фирмите и работодателите в сферата на ресторантьор- ството и техните професионални организации

Центровете за професионално обучение и образователните институции, профилирани в областта на туризма

Първата работна среща за преглед и съгласуване на експертната работа по проект ИКАРУС се проведе в Констанца

На 11.01.2018 г. (понеделник) в офиса на румънския партньор по проекта Сдружение „Избери своята професия“ - Център за професионално обучениe в Констанца, Румъния, се проведе първата работна среща за...

Прочети още