Проекти

<p>За обучителни организации</p>

Ако сте Център за професионално обучение, образователна институция или друга обучаваща организация, можете да се възползвате от някоя от следните възможности:


На Ваше разположение са разработените по проекта учебни програми за професионално обучение по професии от сферата на кулинарията и ресторантьорството, адаптирани за обучение в трансграничния регион Румъния-България.

Програмите са разработени под фората на кратки курсове за професионално обучение (по част от професия), като са фокусирани върху придобиване на ключови за съответната професия знания и умения, с акцент върху практическото обучение, и са подходящи за трансгранична мобилност на обучаемите.

 

Учебните планове за курсовете може да изтеглите от тук:


В допълнение към учебните програми, на разположение на обучаемите в курсовете са и разработени Модели за оценка на меките умения на служителите по тези професии.

С помощта на поредица от ситуационни тестове, те могат да оценят самостоятелно, или с Ваша помощ, до каква степен владеят 5-те ключови за съответната професия меки умения, които ще им помогнат да бъдат успешни в кариерата.

 

Инструментариумът за оценка на меките умения на служителите включва:


Ролята на обучителните институции в процеса на формиране на професионални умения, адекватни на нуждите на пазара на труда, и доколко връзката с бизнеса е ефективно експлоатирана за подобряване на предлаганото професионално обучение, са разгледани в поредица от оценителни доклади, които са публикувани тук и тук.


Още едно полезно издание за обучителни институции, разработено по проекта, обобщава изледвани добри практики в България, Румъния и изобщо в Европейския съюз, които могат да послужат за пример как обучаващите институции могат да допринесат за връзката на търсещите работа и учащите с пазара на труда. Сборникът с добри практики представя успешни проекти, издания и инициативи, стимулиращи прехода от образование към заетост.


Ако самите вие предлагате обучения по професии и специалности в сферата на туризма, свържете се с нас, за да ги представим като възможности за обучение в трансграничния регион през нашата интернет страница.


Ако търсите начини да повишите квалификацията на преподавателския и административен състав на организацията, следете секцията НОВИНИ, където публикуваме възможности за участие в различни семинари, демонстрации и др. събития.


Не на последно място, обърнете се към нас, за да Ви съдействаме, ако се интересувате от възможности за включване на Вашите обучаеми в трансгранична мобилност с цел провеждане на практически занятия от другата страна на границата.