Проекти

<p>Възможности за обучение</p>

Търсите работа в сферата на кулинарията и рестораньорството в трансграничния регион, но не се чувствате достатъчно подготвени?

 

На Ваше разположение са 5 специализирани курса за самоподготовка, насочени към придобиване на меки умения, които ще Ви подготвят за трансгранична заетост.

Безплатните учебни материали може да свалите от тук:

Курс "Пазар на труда и граждански права, трудово законодателство в Румъния и България"

Курс "Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Българо-румънския трансграничен регион"

Курс "Връзки с госта и профил на клиента"

Курс "Дигитални умения на търсещите работа"

Курс "Презентационни умения на търсещите работа"


Още две полезни издания, които ще Ви подпомогнат да се фокусирате върху тези свои умения, които ще Ви дадат най-голям шанс да бъдете наети на работа в сферата на кулинарията или ресторантьорството в трансграничния регион:

 

 Наръчник "Заетост, граждански права и регулации в трансграничния регион Румъния-България"

 

 Наръчник "Обучение за мобилни служители в трансграничния регион Румъния - България"


Имате нужда от допълнителна квалификация или актуализиране на квалификацията?

 

Трансграничния център за улеснявана на трудовата мобилност дава възможност за професионално обучение по професии и специалностти от областта на туризма (включително в сферата на кулинарията и ресторантьорството), чрез Центровете за професионално обучение, лицензирани към партньорите по проекта.

 

Списък на професиите и специалностите, по които може да се обучавате:

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

Център за професионално обучение към Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“, гр. Добрич

Лицензия № 2018121458

Център за професионално обучение към ATP, гр. Констанца

Лицензия № ….

Професия

Специалност

Професия

Специалност

541030 Хлебар - сладкар

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия - II СПК

 

 

5410302 Производство на сладкарски изделия - II СПК

 

 

811060 Ресторантьор

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III СПК

 

 

8110603 Кетъринг - III СПК

 

 

811070 Готвач

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - II СПК

 

 

811080 Сервитьор-барман

8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - II СПК

 

 

811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - I СПК

 

 

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

I СПК

 

 


Ако желаната от Вас професия и специалност (или близка до нея) е налична и в двата Центъра за професионално обучение (в България и в Румъния), обучението Ви може да се извърши съвместно, с мобилност между двете държави.

Теоретичната подготовка и учебната практика на курсистите се провежда в помещенията на Трансграничния център за улесняване на трудовата мобилност в градовете Добрич и Констанца. За целта в контактната точка на Центъра в Добрич е изградена модерна обучителна база за подготовка на кадри за кулинарията и ресторантьорството, в т.ч. съвременно оборудвана учебна кухня с демонстрационна зала. И двата Центъра за професионално обучение (в България и в Румъния) разполагат с широка мрежа от партньорски организации, включително и заведения, ресторанти, барове и т.н., където може да се провежда производствената практика.

Така, например, теоретичната подготовка и/или учебната практика по професията може да се проведе в България, а производствената практика (обучение в реална работна среда) - в Румъния, или обратното.

Възможно е и комбинирано обучение по теория и практика първо в едната, а после, и в другата държава.

Вариантите са многобройни като са съобразени с Вашите възможности и желание за обучение. Свържете се с нас, за да Ви предложим конкретно решение.


Искате да работите от другата страна на границата, но не знаете езика?

Трансграничният център за улесняване на трудовата мобилност предлага периодично и чуждоезикови обучения, в т.ч.:

- румънски език за българи;

- български език за румънци;

- английски език и др.

Следете обявите в секция НОВИНИ за стартиращи чуждоезикови курсове или се свържете с нас, за да Ви предоставим актуална информация.

При изявен интерес от повече от 10 лица, Центърът може да сформира група за обучение като учебната програма може да бъде съобразена с нуждите на обучаемите - например специализиран чужд език по професия, фокусиран върху специфичната терминология, или съгласно изискванията на работодателя и т.н.


Работили сте преди като готвач, сервитьор, хлебар и т.н., но нямате валиден документи, сертифициращ знанията и уменията Ви?

Трансграничният център за улесняване на трудовата мобилност, чрез лицензираните Центрове за професионално обучение към партньорите в България и Румъния, може да валидира Вашите знания и умения, придобити в неформална среда и да Ви издаде дъэржавно признат документ за професионална квалификация. 

Тъй като процедурата по валидиране има известни специфики в зависимост от държавата, в която се провежда, свържете се с някоя от контактните ни точки в България или Румъния, за да Ви запознаем с детайлите.