Проекти

<p>За програмата INTERREG V-A Румъния-България</p>

Повече информация за финансиращата програма INTERREG V-A Румъния-България може да разгледате тук.