Събитие

Оценка на меките умения и подкрепа на трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в Трансграничния регион

През периода 25 – 28 юни 2018 Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) проведе обучение на тема “Оценка на меките умения и подкрепа на трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в Трансграничния регион“. Участие в обучението взеха 25 ученици на възраст от 16 до 18 години от Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“ Добрич и Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ Добрич. Лектори бяха проф. Димитрина Каменова, Павел Радев и Ирена Баирова. Основните теми на събитието бяха „Връзки с госта и профил на клиента“, „Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Трансграничния регион“, „Пазар на труда“, „Презентационни умения“, „Дигитални умения“, „Оценка на меките умения, необходими за кулинарния сектор“.

Обучението се извърши в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), който е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.