Chestionarul

1. În ce măsură ți-a plăcut acest site?:

2. Aceste informații au fost utile?:

3. Ce credeți că ar trebui îmbunătățit?:

Trimite

"Soluții integrate pentru ocuparea forței de muncă în sectorul artelor culinare și al restaurantelor pentru o regiune transfrontalieră bulgaro-română calificată și incluzivă" ICARUS

Codul proiectului: 16.4.2.104; eMS codul: ROBG 192

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

"Soluții integrate pentru ocuparea forței de muncă în sectorul artelor culinare și al restaurantelor pentru o regiune transfrontalieră bulgaro-română calificată și incluzivă" ICARUS

Codul proiectului: 16.4.2.104; eMS codul: ROBG 192

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

"Soluții integrate pentru ocuparea forței de muncă în sectorul artelor culinare și al restaurantelor pentru o regiune transfrontalieră bulgaro-română calificată și incluzivă" ICARUS

Codul proiectului: 16.4.2.104; eMS codul: ROBG 192

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

Proiectul ICARUS vizează creșterea oportunităților de angajare în sectorul culinar și al restaurantelor din regiunea transfrontalieră a Bulgariei și a României. Impactul general al proiectului ar trebui să fie creșterea disponibilității solicitanților de locuri de muncă pentru mobilitatea locurilor de muncă și creșterea atractivității ocupării forței de muncă în regiunea transfrontalieră în rândul angajatorilor și al solicitanților de locuri de muncă.

Durata proiectului este de 24 de luni, Beneficiarul Leading este Școala Agrară și Business Dobrudjan (DABU) - Dobrich, Bulgaria, iar un partener în inițiativă este Asociația "Select Professional" - ATP - Constanța, România. Datorită asemănării dezvoltării economice a așezărilor pe sectoarele de pe ambele maluri ale Dunării și a nivelului de ocupare a forței de muncă și a competențelor, precum și a deficitului de personal, IKARUS se axează pe unele dintre sectoarele lider și emergente, cum ar fi artele culinare și sectorul restaurantelor. Dezvoltarea stațiunilor de pe litoralul Mării Negre care se încadrează în regiunea transfrontalieră a Bulgariei - România, precum și localizarea partenerilor implică o cercetare și o activitate mai profundă în regiunile Dobrich și Constanța.

News 1

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно,...

citiți mai mult