Партньори

Сдружение "Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище" /ДАБУ/

Водещ бенефициент

 

ДАБУ е частна неправителствена организация създадена през 2004 г. от утвърдени изследователски, образователни и бизнес организации. Сдружението работи в сътрудничество с образователни институции за насърчаване на иновациите и изследванията в агробизнеса и туризма и за насърчаване на тяхното практическо приложение.  Мисията на ДАБУ е да свърже образованието с устойчивото регионално развитие в полза на местните общности и бизнеса.

През годините Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище активно участва и успешно защитава Европейски проекти по програмите за „Трансгранично сътрудничество – Румъния – България“, „Младежта в действие“ и „Земеделие и развитие на селските райони“.

Сдружение "Изберете професия" - Център за професионално обучение (ATP)

ATP е румънска, частна неправителствена организация, лицензиран доставчик на Професионално образование и обучение, занимаващ се с:

• организация и развитие на (пре) квалификационни курсове и предоставяне на професионални сертификати за квалификация съгласно румънското законодателство;

• организиране на курсове за професионално обучение, в различни дейности / професии и издаване на дипломи, удостоверяващи валидност, съгласно действащото законодателство;

• професионално, гимназиално, средно и дистанционно обучение;

• посредничество при наемане на работа.

През 18-те години от своето съществуване центърът е осигурил професионално обучение на повече от 30 000 души в различни професии и квалификации, особено в сектора на услугите. АТР е доказан лидер в професионалното обучение в Констанца и активен участник в редица проекти по Секторна оперативна програма Развитие на човешките ресурси.