Събития

Консолидиран доклад за оценка I

Настоящият Доклад за оценка е резултат от
кабинетно проучване на вече съществуващи анализи и проучвания, практическия опит чрез
диалог с изследваните страни - институциите за ПОО и бизнеса и с подкрепата...

Виж повече

Сборник с добри практики

Сборникът с добри практики е документ, който ще покаже добрия опит за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни при свързването на образованието и работата. Сборникът е разработен чрез...

Виж повече

Регионален план за действие

Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в  кулинарния и...

Виж повече

Профили на меките умения

Определянето на необходимите меки умения на заетите в кулинарния бранш беше
основната задача на участниците в серията от работни срещи, проведени в кая на
месец февруари 2018 г. по проект „Интегрирани...

Виж повече

Консолидиран доклад за оценка II

Настоящият доклад за оценка е резултат от настолни изследвания на вече съществуващи анализи и проучвания, практически опит чрез диалог с изследваните страни -институции за ПОО и бизнеси и с подкрепата...

Виж повече

Инструкции за провеждане на тестове за ситуационен анализ

Виж повече