Анкета

1. В каква степен Ви харесва сайта?:

2. Беше ли Ви полезна информацията в него?:

3. Какво смятате, че трябва да се подобри?:

Изпрати

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

“Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион” ИКАР

Код на проекта: 16.4.2.104; eMS код: ROBG 192

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-А Румъния-България 2014-2020

Проект ИКАРУС е насочен към повишаване на възможностите за заетост в кулинарния и ресторантьорски сектор в трансграничния регион на България и Румъния. Цялостното въздействие на проекта следва да бъде увеличаването на готовността на търсещите работа за трудова мобилност и повишаване на привлекателността на заетостта в трансграничния регион сред работодателите и търсещите работа.

Продължителността на проекта е 24 месеца, като водещ бенефициент е Добружданско Аграрно и Бизнес Училище /Дабу/ - Добрич, България, а партньор в инициативата е сдружение "Изберете професия" - Център за професионално обучение (ATP) – Констанца, Румъния. Поради сходство в икономическото развитие на населените места по отрасли от двете страни на река Дунав и нивата на заетост и компетенции, както и недостига на кадри, ИКАРУС акцентира върху едни от водещите и бързо развиващи се сектори, а именно кулинарните изкуства и ресторантьорския бизнес. Развитието на курортите по черноморското крайбрежие попадащи в трансграничния регион България- Ръмъния, както и ситуираността на партньорите предполага по-задълбочено проучване и работа съответно в регионите на Добрич и Констанца.

Търсещи работа; Работодатели; НПО; ПОО; Медии

Кулинарен и ресторантьорски сектор

Връзката образование-пазар на труда

Заетост в трансграничния регион Румъния-България

Работна среща за партньорска проверка на изследователските и развойни дейности

На 11.01.2018г.(понеделник), от 11.00 ч., на адрес: Бул. Фердинанд №7, офис 4 - Център за професионално обучениe Сдружение „Избери своята професия“ - Констанца, Румъния се проведе работна среща за...

Прочети още