Новини

Работна среща за партньорска проверка на изследователските и развойни дейности

12/01/2018

На 11.01.2018г.(понеделник), от 11.00 ч., на адрес: Бул. Фердинанд №7, офис 4 - Център за професионално обучениe Сдружение „Избери своята професия“ - Констанца, Румъния се проведе работна среща за партньорска проверка на изследователските и развойни дейности. В срещата взеха участие експертите отговорни за разработване на Оценителен доклад I, Оценителен доклад II, Сборник с добри практики и Регионален план за действие, както и членове на екипа по проекта.