Събитие

Втора работна среща на експертите

Втора работна среща на членове на екипа по проекта и експертите отговорни за разработване на Оценителен доклад I, Оценителен доклад II, Сборник с добри практики и Регионален план за действие - 20.01.2018г. Добрич, България

 

                          Програма на събитието

от 11:00

до 11:15

Регистрация на участниците в срещата и приветстване на участниците

от 11:15

до 12:15

Консолидиран оценителен доклад II – как институциите за Професионално образование и обучение участват в преодоляването на бариерата образование-работа територията на Трансграничния регион Румъния – България

Дискусия върху съдържанието на отделните части и изчистване на подробностите, касаещи общия доклад.

 

Ирена Ербаканова – експерт Оценителен доклад II, Добрич

Каталин Плое – експерт Оценителен доклад II, Констанца

от 12:15

до 13:15

Консолидиран сборник с добри практики за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни в преодоляването на бариерата образование и работа

Дискусия относно съдържанието и изчистване на подробностите, касаещи общия сборник.

 

Ася Атанасова – експерт Сборник с добри практики, Добрич

Алина Михалаче - експерт Сборник с добри практики, Констанца

от 13:15

до 14:15

Обедна почивка

от 14:15

до 15:15

Консолидиран регионален план за действие за създаване на устойчиви работни места в сферата на кулинарния бизнес в Трансграничния регион Румъния – България и в частност регион Констанца – Добрич.

Дискусия относно съдържанието и изчистване на подробностите, касаещи общия план.

 

Силвена Денчева – експерт Регионален план за действие, Добрич

Йоника Минка – експерт Регионален план за действие, Констанца

 

от 15:15

до 15:30

Почивка

от 15:30

до 17:00

Работа по двойки на експертите за отделните продукти – изчистване на детайли и уточнения.

 

Модератори:

Петя Пенчева – координатор

Ромулус Минка – координатор

Павлина Богданова –  координатор по качеството на изследвания и обучения за Добрич

Овидиу Цифра -  координатор по качеството на изследвания и обучения за Констанца

17:00

Отпътуване на румънските участници