Събитие

Трансгранична борса „Кариер Експо“

Прессъобщение

 

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) проведе Трансгранична борса „Кариер Експо“ на 28 март 2019 от 10,30 часа в зала 203 на Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич. Събитието беше насочено към стимулиране на мобилната заетост в региона Румъния - България. „Кариер Експо“ предостави възможност на всички желаещи да се включат в тренировъчен модул, в който бяха засегнати темите за пазара на труда, изискванията на работодателите към професионалните умения на служителите и работниците, най-търсените меки умения, професии на бъдещето, платформи за мобилна заетост и др. Участие взеха 10 работодатели и 10 участници от Румъния. Общият брой на посетителите е около 100 представители на заинтересованите страни – безработни лица, учащи, НПО, агенции, местни власти, работещи, ЦПО и др.

Събитието се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), който е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.