Събитие

Трансгранична борса „Кариер Експо“

Прессъобщение

 

Сдружение „Избери своята професия“ - Център за професионално обучениe проведе Трансгранична борса „Кариер Експо“ 16.04.2019 от 10.30 часа, в Университет „Овидиус“, Медицински факултет, ет. 1, гр. Констанца. Събитието беше насочено към стимулиране на мобилната заетост в региона Румъния - България. „Кариер Експо“ предостави възможност на всички желаещи да се включат в тренировъчен модул, в който бяха засегнати темите за пазара на труда, изискванията на работодателите към професионалните умения на служителите и работниците, най-търсените меки умения, професии на бъдещето, платформи за мобилна заетост и др. Участие взеха студенти от университета в Констанца и 20 участници от България. Общият брой на посетителите е около 50 представители на заинтересованите.

Събитието се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), който е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.