Събитие

Работен семинар за изграждане капацитета на преподаватели и обучители в ПОО за кулинарния сектор в Трансграничния регион Румъния – България

На 14 и 15.03.2019 г. Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) проведе Работен семинар за изграждане капацитета на преподаватели и обучители в ПОО за кулинарния сектор в Трансграничния регион Румъния – България – стимулиране на мобилната заетост по проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС). Проектът е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Реализира се по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион, Специфична цел 4.1. на програмата - да насърчава интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Семинарът имаше  за цел да покаже педагогически техники и иновативни практики в кулинарния сектор. Шеф готвачи демонстрираха кулинарни техники, а лектори представиха нови педагогически практики и възможности за успешна реализация на трудовия пазар в Трансграничния регион Румъния – България. За участие в семинара бяха поканени заинтересовани лица от кулинарния, ресторантьорския и туристическия сектор.