Събитие

Курс сервитьор/барман – българско сервиране в Добрич

14 сервитьори от Румъния взеха участие в курс сервитьор/барман – българско сервиране в Добрич. Обучението беше проведено в новосъздадения учебен център в сградата на Висше училище по мениджмънт. Румънските сервитьори се научиха  на различни видове сервиране, характерно за България и съобразно повода. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца.

В периода 26.11 . 29.11.2018 група готвачи от Добрич е на курс по „готварство – Румънска кухня“ в Констанца.

Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансграничния регион Констанца – Добрич в посока постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), RoBg-192. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.