Събитие

Курс по румънско сервиране в град Констанца

18 сервитьори от България взеха участие в курс по румънско сервиране в град Констанца. По време на обучението, в реална среда бяха показани типичните начини на сервиране в Румъния, специфики и особености. Курсистите имаха възможност да бъдат сервитьори и клиенти като разменяха ролите си и даваха оценка на работата на колегите си и в същото време бяха оценявани. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца.

Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансграничния регион Констанца – Добрич в посока постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), RoBg-192. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.