Събитие

Kурс по готварство – българска кухня в Добрич

15 готвачи от Румъния взеха участие в курс по готварство – българска кухня в Добрич. Обучението беше проведено в новосъздадената учебна кухня в сградата на Висше училище по мениджмънт. Румънските готвачи се научиха  да приготвят ястия, характерни за нашата национална кухня и специфични за региона на Южна Добруджа. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца. На 19.11.18 в Добрич ще пристигне група от хлебари, които ще се учат да приготвят български питки, баници и добруджански закуски.

Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансграничния регион Констанца – Добрич в посока постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), RoBg-192. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.