Събитие

Работна среща на експертите

Работна среща на членове на екипа по проекта и експертите отговорни за разработване на Оценителен доклад I, Оценителен доклад II, Сборник с добри практики и Регионален план за действие - 11.01.2018г. Констанца, Румъния

 

                                       Програма на събитието

от 11:00

до 11:15

Регистрация на участниците в срещата и приветстване на участниците

от 11:15

до 11:45

Представяне на Концепцията за разработване на Оценителен доклад II – как институциите за Професионално образование и обучение участват в преодоляването на бариерата образование-работа територията на Трансграничния регион Румъния – България

 

Павлина Богданова – координатор по качеството на изследвания и обучения за Добрич

Овидиу Константин Тифрея – координатор по качеството на изследвания и обучения за Констанца

от 11:45

до 12:15

Дискусия относно съдържанието на Оценителен доклад II

 

Модератори

Петя Пенчева – координатор

Ромулус Минка - координатор

от 12:15

до 12:45

Представяне на Концепцията за разработване на Сборник с добри практики за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни в преодоляването на бариерата образование и работа

 

Павлина Богданова – координатор по качеството на изследвания и обучения за Добрич

Овидиу Константин Тифрея – координатор по качеството на изследвания и обучения за Констанца

от 12:45

до 13:15

Дискусия относно съдържанието на Сборника с добри практики

 

Модератори

Петя Пенчева – координатор

Ромулус Минка - координатор

от 13:15

до 14:15

Обедна почивка

от 14:15

до 14:45

Представяне на Концепцията за разработване на регионален план за действие за създаване на устойчиви работни места в сферата на кулинарния бизнес в Трансграничния регион Румъния – България и в частност регион Констанца – Добрич.

 

Павлина Богданова – координатор по качеството на изследвания и обучения за Добрич

Овидиу Константин Тифрея – координатор по качеството на изследвания и обучения за Констанца

от 14:45

до 15.30

Дискусия относно съдържанието на Регионалния план за действие

 

Модератори

Петя Пенчева – координатор

Ромулус Минка - координатор

от 15:30

до 15:45

Почивка

от 15:45

до 17:00

Свободна дискусия на участниците - заключения и решения за по-нататъшна работа на експертите.

 

Модератори

Петя Пенчева – координатор

Ромулус Минка - координатор

17:00

Отпътуване на българските участници