Събитие

Меки умения на заетите в кулинарния и ресторантьорски сектор

На 20 и 21 февруари 2018 г. се проведе 1-вото от 3 събития насочени към меките умения на заетите в кулинарния и ресторантьорския сектор. По време на семинара, гостите бяха запознати с целите и дейностите на проект "Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион" (ИКАР). Събитието се организира с цел да се идентифицират изискванията на работодателите по отношение на меките умения, които трябва да притежава техният перфектен служител. Като за целта предварително беше изнесена лекция на тема "Личностни умения необходими в кулинарния и ресторатьорския сектор". През втория ден от събитието се проведе самото проучване, а именно попълване на специално създадени за това анкетни карти. След това се обобщиха основните качества, които търсят работодателите и от двете страни на трансграничния регион България-Румъния. За добрия завършек на събитието, допренесе изнесената кулинарна демонстрация от студенти и преподаватели на "Института по кулинарни изкуства" - гр. Варна.